Visie

Op de Willinkschool wordt iedereen gezien en gehoord. De leerlingen krijgen, binnen de mogelijkheden van de school, de hulp en aandacht die ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.​

Op de Willinkschool werken we op een doelgerichte manier aan de kwaliteit van ons onderwijs. We hebben hoge verwachtingen van het werk en de werkhouding van onze leerlingen.​ We maken hierbij gebruik van elkaars talenten en zetten samenwerkend leren in.​

Op de Willinkschool zijn we overtuigd van het belang van een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. Samen zijn we betrokken bij het onderwijs en zetten we ons hier met enthousiasme, zorg en aandacht voor in.

Als wij het goed doen, dan verlaten de kinderen de Willinkschool als zelfbewuste kinderen, die verantwoordelijk zijn voor zichzelf. Zij kennen zichzelf en weten wat ze voor anderen kunnen betekenen.