Visie

Onze maatschappij verandert voortdurend en in een steeds sneller tempo. Daarmee verandert ook ons onderwijs. Om onze kinderen op te leiden voor een goede plek in de maatschappij is een goede balans nodig tussen het leggen van een stevige basiskennis en de ontwikkeling van vaardigheden.

Op de Willinkschool wordt gericht gewerkt aan het bieden van een stevige basiskennis. Omdat kennis in de huidige tijd snel verandert en er steeds meer informatie beschikbaar is, is het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van de manier waarop ze leren en dat zij ontdekken hoe zij een weg kunnen vinden in de grote hoeveelheid beschikbare informatie. Samenwerken met anderen en een balans tussen goed voor jezelf en de ander zorgen zijn daarnaast vaardigheden die bewust aandacht krijgen.

Eigenaarschap leerlingen
Wij zien de kinderen als (mede)eigenaar van hun leerproces. Wij activeren dit eigenaarschap door kinderen te betrekken bij de doelen waaraan zij werken en bij de manier waarop zij deze doelen gaan realiseren. We stimuleren kinderen om op het leerproces te reflecteren en de doelen te evalueren. Wij ondersteunen de kinderen bij de ontwikkeling van de vaardigheden die dit vraagt.

Persoonlijke ontwikkeling
We zien het als een belangrijke opdracht de kinderen iets te leren over wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze nog moeilijk vinden en hoe ze relaties aangaan met anderen.

Leren van en met elkaar
We beschouwen de school als leefgemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Respect voor elkaar, samenwerken, communiceren en leren van succeservaringen èn fouten zijn voor ons belangrijke pijlers.

Zelfstandigheid
We stimuleren kinderen tot zelfstandig werken, zodat ze zelf verantwoordelijkheid leren dragen voor hun keuzes en de planning van hun activiteiten. Kinderen leren zelf oplossingen te zoeken.

Onderzoekend leren
Na het opdoen van kennis krijgen de kinderen de ruimte om hun kennis te verdiepen en onderzoek te doen naar iets waar zij nieuwsgierig naar zijn.

Onderdeel van de maatschappij
De school staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de maatschappij. Kinderen mogen met open vizier kijken naar de wereld om hen heen en leren dat zij hier een bijdrage in kunnen leveren.

Als wij het goed doen, dan verlaten de kinderen de Willinkschool als zelfbewuste kinderen, die verantwoordelijk zijn voor zichzelf. Zij kennen zichzelf en weten wat ze voor anderen kunnen betekenen. Dat dóen ze ook, want ze weten dat ze het verschil kunnen maken.