Het kinderparlement

Jaarlijks kiezen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 uit hun groep een jongen en een meisje om hen te vertegenwoordigen in het kinderparlement. Al heel wat jaren doen we mee met het gemeentelijke project Raadslid in de klas. Raadsleden geven les in de groepen 6 tot en met 8 over verkiezingen en alles wat daarbij komt kijken. Groep 6 gaat naar het gemeentehuis, waar zij in de raadzaal een raadsvergadering nabootsen. Vervolgens kunnen kinderen die dat willen zich verkiesbaar stellen en hun plannen aan hun eigen groep presenteren. Dan volgen de verkiezingen, waarna het kinderparlement geïnstalleerd wordt. Dit project gaat in september van start en in oktober zal het nieuwe kinderparlement geïnstalleerd worden. Een aantal keer per jaar bespreekt het kinderparlement de plannen van hun groep met juf Willemijn.

Het afgelopen schooljaar bestond het kinderparlement uit Jarno, Mette, Josephine, Scott, Lammert en Feline. In september en oktober zal na het project Raadslid in de klas weer een nieuw kinderparlement gekozen worden.