Geschiedenis

Ambachtsvrouwe Willink
De Willinkschool is opgericht in mei 1904 door ambachtsvrouwe Willink. Mevrouw Willink was een vrouw met oog voor de mensen om haar heen. Als weldoener schonk zij veel aan instanties (kerk, gemeente, woningbouwvereniging) en particulieren. Zij had een hekel aan mensen die zich in geestelijk opzicht boven een ander stelden. Voor God is iedereen gelijk. Vandaar dat zij zelf wilde delen: zij was beter bedeeld dan anderen.

Eind mei 1904 opende de school de deuren voor ongeveer 41 leerlingen. In 1906 was het leerlingaantal dusdanig dat 1 lokaal niet meer volstond. In 1929 werd door de dochter van mevrouw Willink toestemming gegeven om het tweede lokaal in orde te maken. Mevrouw Willink heeft de school tot haar dood financieel gesteund door de tekorten steeds aan te vullen.

Na 1929 werd de school bekostigd door de overheid. Maar het bleef het troetelkind van de dochter van mevrouw Willink, ook wel de freule genoemd. Feesten werden op haar kosten uitbundig gevierd. Haar verjaardag was een bijzondere gebeurtenis. De kinderen gingen dan naar het landgoed waar zij woonde waar ze limonade kregen. De freule wuifde de kinderen toe vanaf haar balkon.

Gebouw
De voorgevel van het gebouw en onze schoolbel zijn tastbare herinneringen aan lang vervlogen tijden. In de directiekamer is een hardstenen gevelsteen te zien met de tekst: 'Uit liefde voor het Chr. onderwijs is deze school gesticht door mevr. J.G.M. Willink, ambachtsvrouwe van Bennebroek, 1 juni 1904'.


Het ontwerp van de school is van J.A.G van der Steur. Oorspronkelijk bestond het schoolgebouw uit een hoofdgebouw met één klaslokaal (wat ruimte bood aan 50 leerlingen), en op de verdieping het woonhuis van de schooldirecteur. Tevens was er een aanbouw dat als klompenhok gebruikt werd en de schoolentree. Aan de voorzijde is nog altijd het toegangspad zichtbaar dat naar deze voormalige entree leidde. Het gebouw heeft neorenaissancekenmerken, elementen uit de Engelse landhuisstijl en Berlagiaanse rationele stijlkenmerken. Onderdelen van de school zijn beschermenswaardig en daarom staat de school op de gemeentelijke monumentenlijst.