Medezeggenschapsraad

 

Wie zijn we?

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten.

De ouders in de MR zijn:

- Eva Draijer (Esmee, groep 3 en Pim, (bijna) groep 1)
- Eveline Milton (Derek, groep 8 en Scott, groep 6)

De leerkrachten in de MR zijn:
- Elly Lodewijkx (groep 6)
- Eveline Hilverda (intern begeleider)

  

Wat doen we?
De MR heeft verschillende rollen:

1. Adviserende bevoegdheid: zaken waarover de MR eerst advies moet geven.
Voorbeelden: onderwijskundige doelstellingen, belangrijke organisatiewijzigingen, deelneming aan een onderwijskundig project en vakantieregeling.
2. Instemmende bevoegdheid: zaken waarvoor instemming van de MR vereist is.
Voorbeelden: wijziging van het schoolreglement, verandering van onderwijskundige doelstellingen, wijzigingen van het leer- en schoolplan, het vaststellen en besteden van de ouderlijke bijdrage.
3. Initiatief bevoegdheid: De MR draagt zelf ideeën en voorstellen aan.
 
Zoek contact met ons!
Wij staan altijd open voor vragen, initiatieven en opmerkingen van ouders.
Dat kan over van alles gaan, als het maar schoolgerelateerd is. 
In principe is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden opgenomen. Ons mailadres is mzr.willinkschool@twijs.nl. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk worden behandeld.