Levensbeschouwelijke identiteit

Op onze school vinden wij het belangrijk dat alle kinderen en ouders, ongeacht levensbeschouwing of geloofsovertuiging, zich welkom, veilig en gerespecteerd voelen. We werken op de Willinkschool vanuit een Christelijke levensovertuiging. We hebben respect voor en een open houding ten aanzien van diversiteit.

Het team ondersteunt de kinderen bij hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. Ieder kind wordt gestimuleerd een eigen kijk op het leven te ontwikkelen en te bepalen wat voor hem of haar zinvol, mooi en waar is. We willen ons richten op de overeenkomsten met andere levensovertuigingen en de kinderen leren met respect om te gaan met de verschillen.