Ouderraad

De OR ondersteunt het schoolteam bij het organiseren van activiteiten op school, bijvoorbeeld bij de Kinderboekenweek, het bezoek van Sinterklaas en alles daaromheen, Kerst, Pasen en natuurlijk het slotfeest. Wij zorgen dat de gangen en school versierd worden, organiseren het Kerstontbijt en meer van dat soort dingen.

Ook beheert de OR de ouderbijdrage. Dit is de bijdrage die ouders per jaar betalen voor hun schoolgaande kinderen. Dit geld wordt o.a. besteed aan het schoolreisje, activiteiten in de klas, sportdagen, extra (les)materialen, enzovoort.

De OR kan altijd helpende handen en leuke ideeën gebruiken, iedereen die wil helpen is van harte welkom! Vooral bij het organiseren van het slotfeest kunnen we altijd mensen gebruiken en gedurende het jaar bijvoorbeeld bij het versieren van de school.

Iedere ouder met een kind op de Willinkschool kan lid worden van de OR.

Hiervoor hangen we meestal intekenlijsten op bij de groepen of we doen een oproep in de nieuwsbrief of via klassenouders. Spontane aanmeldingen zijn welkom!

In de OR zitten:

 • Berber Stellingwerf (Ize, groep 4, Ynke en Rixt, VO), voorzitter
 • Petra van der Peet (Sem, groep 7, Noortje, groep 5), penningmeester
 • Jorien Biesot (Luz, groep 7), secretaris
 • Iris Tjaden (Feline, groep 8)
 • Maaike Weijers (Saar, groep 7, Cas, groep 5, Guusje, VO)
 • Linda Rol (Juliette, groep 3, Hugo, groep 1)
 • Willemijn Appel-Snoek (Valentijn, groep 2, Robine, groep 1)
 • Liselotte Koeleveld (Sep, groep 2, Fos en Evi, nog niet op school)
 • Denise Lemmens (Owen, groep 2, Mika en Chloë, nog niet op school)
 • Ellen Messchaert (Milo, groep 2, Matteo, nog niet op school)
 • Alice Perry (Chris, groep 3)

Namens het team zitten Jacoline van Roon (groep 3) en Femke Monster (groep 1/2b) in de OR.
(het rekeningnummer van de OR is NL37RABO0192323229 tnv Stichting Salomo OR Willikschool)