Ouderraad

De OR ondersteunt het schoolteam bij het organiseren van activiteiten op school, bijvoorbeeld bij de Kinderboekenweek, het bezoek van Sinterklaas en alles daaromheen, Kerst, Pasen en natuurlijk het slotfeest. Wij zorgen dat de gangen en school versierd worden, organiseren het Kerstontbijt en meer van dat soort dingen.

Ook beheert de OR de vrijwillige ouderbijdrage (65 euro) . Dit is de bijdrage die ouders per jaar betalen voor hun schoolgaande kinderen. Dit geld wordt o.a. besteed aan het schoolreisje, activiteiten in de klas, sportdagen, extra (les)materialen, enzovoort. 

Het niet betalen van de vrijwillige bijdrage leidt nooit tot het uitsluiten van kinderen van activiteiten. Om de activiteiten te blijven aanbieden zoals we graag doen, zijn wel voldoende ouders nodig die de vrijwillige bijdrage betalen. Blijkt dit niet zo, dan passen we ons activiteitenprogramma voor de hele school aan. 

De OR kan altijd helpende handen en leuke idee├źn gebruiken, iedereen die wil helpen is van harte welkom! Vooral bij het organiseren van het slotfeest kunnen we altijd mensen gebruiken en gedurende het jaar bijvoorbeeld bij het versieren van de school.

Iedere ouder met een kind op de Willinkschool kan lid worden van de OR.

Hiervoor hangen we meestal intekenlijsten op bij de groepen of we doen een oproep in de nieuwsbrief of via klassenouders. Spontane aanmeldingen zijn welkom!

In de OR zitten:

  • Denise Lemmens (voorzitter), moeder van Owen (4) en Mika (1/2A)
  • Liselotte Koeleveld (penningmeester), moeder van Sep (4) en Fos (1/2B)
  • Floortje van Assenbergh (secretaris), moeder van Finna (5) en Sterre & Lieve (VO)
  • Alice Perry, moeder van Chris (5)
  • Linda Rol, moeder van Juliette (5) en Hugo (1/2A)
  • Willemijn Appel, moeder van Valentijn (4) en Robine (3)

Namens het team zitten Renate Heemskerk (groep 1/2a) en Femke Monster (groep 1/2b) in de OR.
(het rekeningnummer van de OR is NL37RABO0192323229 tnv Stichting Salomo OR Willinkschool)