Groep 1 t/m 8

We hebben dit schooljaar 8 groepen:

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

In de schoolgids, die op deze website te vinden is onder het kopje "ouders" bij "downloads", vindt u veel informatie over het onderwijsaanbod in de verschillende groepen bij de verschillende vakken.

Ieder jaar is er in september een informatieavond. Soms is dit een avond, waarop de kinderen hun ouders rondleiden door hun groep en de school en laten zien wat hun het komend schooljaar te wachten staat. Andere jaren is het een informatieavond voor alleen de ouders, waarbij de leerkracht veel informatie kan geven over het leerjaar.

De groepsleerkrachten sturen maandelijks een mail via ons oudercommunicatieportaal Parro aan de ouders van hun groep, waarin zij hen op de hoogte houden van waar de groep mee bezig is, wat er geleerd wordt in de klas en welke activiteiten er ondernomen worden.

Voorheen plaatsten wij ook informatie per groep op de website, vaak voorzien van beeldmateriaal. We merkten echter, dat deze informatie nauwelijks nog gelezen werd. Bovendien vinden we het belangrijk de privacy van onze leerlingen, ouders en medewerkers te beschermen. We kiezen er daarom voor om beeldmateriaal alleen nog via ons beveiligde oudercommunicatieportaal Parro te delen. Uiteraard alleen indien ouders of medewerkers hier toestemming voor hebben verleend.

Als u overweegt uw kind aan te melden en graag met eigen ogen ziet hoe de school eruit ziet en de sfeer wilt proeven, dan bent u van harte welkom om een afspraak te maken voor een rondleiding (zie hiervoor het kopje "aanmelden").