Rots en Water

De Willinkschool is een Rots- en Waterschool. Dat wil zeggen dat alle kinderen ieder jaar Rots- en Waterlessen krijgen en dat alle leerkrachten opgeleid zijn in het geven van deze training.

Rots en Water is een psychofysieke training. Op de Willinkschool krijgt iedere groep na elke schoolvakantie een blok Rots en Waterlessen. Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water).

De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn:

  • zelfvertrouwen
  • zelfreflectie
  • zelfbeheersing

De onderwerpen die in een Rots en Watertraining uitvoerig aan bod komen zijn:

  • stevig staan, rustig ademhalen en concentreren
  • het herkennen en aangeven van grenzen
  • en bewuste keuze maken en daar aan vast houden (de Rotskwaltiteit)
  • je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit)
  • jezelf zijn in contact met anderen
  • voor anderen opkomen
  • concentratie en focus

Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots en Water is een bewezen effectieve antipest methodiek.

Alle leerkrachten hebben een Rots en Watertraining gehad en de meeste teamleden hebben de uitgebreide 3 daagse training gevolgd. Het team volgt ook geregeld een opfriscursus. Een van de leerkrachten is verantwoordelijk voor de aansturing van het programma binnen de school.