Thema's

In de groepen 1-2 werken we steeds een aantal weken achter elkaar vanuit een aansprekend en uitdagend thema. De activiteiten in de kring en de hoeken worden zoveel mogelijk vanuit dit thema aangeboden, waarbij de verschillende kleuterdoelen voor bijvoorbeeld taal, rekenen en motoriek aan de orde komen. Het thematisch werken zorgt voor betekenisvol en samenhangend onderwijs, waardoor de kinderen nieuwsgiering worden, plezier ervaren en spelend leren.

In de groepen 3 t/m 8 werken we met verschillende methodes voor de diverse vakken. Voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs) werken we met een geintegreerde methode: Blink Wereld. Hierbij staat meerdere weken achter elkaar een thema centraal. In de thema's worden aspecten uit de aardrijkskunde, geschiedenis en natuur in samenhang met elkaar behandeld. In de eerste helft van het blok wordt kennis opgedaan over het onderwerp. In de tweede helft van het blok formuleren de kinderen in groepjes een onderzoeksvraag over het thema, bedenken hoe ze een antwoord op deze vraag kunnen vinden en voeren het onderzoek uit. Vervolgens presenteren ze het proces en het resultaat aan de rest van de groep. Hierbij doen de kinderen belangrijke vaardigheden op, zoals samenwerken, onderzoeken, informatie zoeken en presenteren.