Doelgericht werken

Op de Willinkschool werken we volgens de aanpak van Jay Marino: ‘Continuous Improvement’. Dit is een aanpak waarbij het eigenaarschap van de kinderen vergroot wordt. Kenmerkend voor Continuous Improvement is de mate waarin leerlingen expliciet betrokken worden bij hun onderwijs. Samen met de leerkracht werken ze aan hun leerproces door met elkaar een missie op te stellen, door gezamenlijke afspraken te maken en doelen te formuleren (gemeenschappelijke en individuele). Op deze manier wordt het leren van de 21ste eeuw vormgegeven. Op de Willinkschool noemen we deze aanpak 'Doelgericht Werken'.

Het Doelgericht Werken bestaat uit 8 onderdelen die in de klas worden toegepast. In het lotusdiagram hiernaast ziet u deze onderdelen.

In de afgelopen jaren hebben wij alle 8 stappen van het doelgericht werken in de school ingevoerd.                                     

Missie


Afspraken


Doelen


PDSA