Buitenschoolse opvang

Sinds mei 2021 hebben we buitenschoolse opvang in ons schoolgebouw. BSO De Willink wordt georganiseerd door Brood en Spelen. De kinderen kunnen zo na schooltijd in hun vertrouwde omgeving blijven. De jongsten worden opgehaald bij hun groep en de wat oudere kinderen komen zelf naar de BSO-ruimte.

Voor meer informatie over BSO De Willink en de inschrijving kunt u hier terecht.

Ook Robinson en Les Petits bieden BSO aan kinderen van de Willinkschool. Deze  organisaties halen de kinderen na schooltijd op het schoolplein op en lopen dan met de kinderen naar hun locaties. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact met deze organisaties opnemen.