Laat je ontdekken!

Laat je ontdekken!

Welkom op de website van de Willinkschool. Vol trots presenteren wij u onze school. Een school waar kinderen centraal staan en een enthousiast lerarenteam samen met betrokken ouders streeft naar een optimale omgeving voor ieder kind.

De Willinkschool staat bekend om de goede sfeer en het kleinschalige karakter. Het kind wordt uitgedaagd de wereld te gaan verkennen vanuit de veilige en vertrouwde omgeving. Een plek waar een kind graag is en zich volledig mag en kan ontwikkelen!

Mocht u na het bezoeken van deze site vragen hebben, of u wilt graag een keer langs komen om de school in bedrijf te zien, dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen.

Wij wensen alle kinderen en ouders een prettige tijd op de Willinkschool!

Silvia Homan
Directeur Willinkschool

Missie

Op ontdekkingstocht naar jou!

Genereus in hulp en aandacht
Gericht op proces en resultaat
Genietend

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen, maar ook de teamleden en ouders zichzelf mogen zijn. Jezelf zijn betekent dat je mag zijn wie je bent, zonder jezelf groter of kleiner voor te doen. Je bent altijd jezelf in relatie tot de ander. Oog voor de ander is daarom van essentieel belang. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Op de Willinkschool zijn we allemaal gelijk, ook al zijn we allemaal verschillend. De verschillen zien wij als verrijking, want daarmee kan je de ander aanvullen en kan de ander jou aanvullen.

We zijn een school. Dit betekent dat kwalitatief goed onderwijs bieden in een veilige omgeving een vanzelfsprekendheid is!

Maatschappelijk betrokken

De Willinkschool is maatschappelijk betrokken. Dit uit zich onder andere in acties die we doen voor goede doelen. Het meest trots zijn wij op onze samenwerking met onze buren van Zorgbalans. Vanaf groep 5 is deze samenwerking structureel vormgegeven.

Visie

Onze maatschappij verandert voortdurend en in een steeds sneller tempo. Om onze kinderen op te leiden voor een goede plek in de maatschappij is een goede balans nodig tussen het leggen van een stevige basiskennis en de ontwikkeling van vaardigheden.

Partnerschap

De Willinkschool ziet ouders als educatieve partner. Ouders en school hebben hetzelfde doel: kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. School en thuis zijn geen gescheiden werelden, maar vullen elkaar aan. Postieve samenwerking is essentieel!