Laat je ontdekken!

Laat je ontdekken!

Welkom op de website van de Willinkschool. Vol trots presenteren wij u onze school. Een school waar kinderen centraal staan en een enthousiast lerarenteam samen met betrokken ouders streeft naar een optimale omgeving voor ieder kind.

De Willinkschool staat bekend om de goede sfeer en het kleinschalige karakter. Het kind wordt uitgedaagd de wereld te gaan verkennen vanuit de veilige en vertrouwde omgeving. Een plek waar een kind graag is en zich volledig mag en kan ontwikkelen!

Mocht u na het bezoeken van deze site vragen hebben, of u wilt graag een keer langs komen om de school in bedrijf te zien, dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen.

Wij wensen alle kinderen en ouders een prettige tijd op de Willinkschool!

Silvia Homan
Directeur Willinkschool

Missie

Op ontdekkingstocht naar jou!

Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, op de Willinkschool richten we ons onderwijs zo in, dat elk kind gelijke kansen krijgt. Leerlingen ontwikkelen zich in relatie met anderen tot een zelfredzaam persoon, dat met eigenwaarde en zelfvertrouwen de volgende stap kan maken in een steeds veranderende maatschappij.‚ÄčLeren van en met elkaar inspireert, zorgt voor overleg en verbreedt onze kennis. Belangrijke pijlers bij het leren, zijn welbevinden en plezier. Op de Willinkschool hechten we veel waarde aan eigenaarschap, kritisch denken, zelfstandigheid, plannen en organiseren, persoonlijke ontwikkeling, sociale vaardigheden en communicatie.


Maatschappelijk betrokken

De Willinkschool is maatschappelijk betrokken. Dit uit zich onder andere in acties die we doen voor goede doelen. Het meest trots zijn wij op onze samenwerking met onze buren van Zorgbalans. Vanaf groep 1 is deze samenwerking structureel vormgegeven.

Visie

Onze maatschappij verandert voortdurend en in een steeds sneller tempo. Om onze kinderen op te leiden voor een goede plek in de maatschappij is een goede balans nodig tussen het leggen van een stevige basiskennis en de ontwikkeling van vaardigheden.

Partnerschap

De Willinkschool ziet ouders als educatieve partner. Ouders en school hebben hetzelfde doel: kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. School en thuis zijn geen gescheiden werelden, maar vullen elkaar aan. Postieve samenwerking is essentieel!