Maatschappelijk betrokken

De Willinkschool is maatschappelijk betrokken. Dit uit zich onder andere in acties die we doen voor goede doelen. Het meest trots zijn wij op onze samenwerking met onze buren van Zorgbalans. Vanaf groep 1 is deze samenwerking structureel vormgegeven. Wij willen hiermee stimuleren dat kinderen delen, leren van elkaar (jong en oud) en hun blikveld verruimen. De kinderen van groep 1-2 & 3 zoeken paaseieren bij Zorgbalans, de kinderen uit groep 4 gaan rondom Valentijnsdag liedjes zingen. De kinderen van groep 5 en 6 gaan met Sint Maarten en Kerst liedjes zingen bij Zorgbalans. De kinderen van groep 7 maken samen met cliĆ«nten van Zorgbalans bloemstukjes. De bewoners van Zorgbalans bezoeken de generale repetitie van de musical in groep 8.