Engels

Engels speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. Wij geven daarom Engels vanaf groep 1. De Engelse lessen worden verzorgd door de eigen leerkracht. Het team is in de afgelopen jaren geschoold door Early Bird in het Classroom English. Iedere groep heeft twee keer per week Engels op het rooster staan. Tijdens deze lessen wordt Engels als voertaal gebruikt.

Engels is een kernvak op de middelbare school en het is dan ook van groot belang om onze leerlingen met deze taal vertrouwd te maken. In de onderbouw worden de lessen vooral op een speelse en ontspannen manier gegeven. In de bovenbouw wordt de kennis verder ontwikkeld en komt ook het begrijpend lezen aan bod.

Waarom Engels vanaf groep 1:

  • Tussen de 4 en 10 jaar is het vermogen om een vreemde taal te leren het grootst.
  • Jonge kinderen zijn in staat om het Engels op een natuurlijke, bijna ‘vanzelfsprekende’ manier te leren, via liedjes (met bewegingen), verhaaltjes, spelletjes.
  • Het aanleren van een nieuwe taal vergroot de algemene taalvaardigheid van de kinderen.
  • Engels is een wereldtaal.