Engelse les

Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op hun plek in de maatschappij. Engels speelt daarbij een steeds grotere rol. Wij geven daarom Engels vanaf groep 1. De Engelse lessen worden verzorgd door de eigen leerkracht. Het team is in de afgelopen jaren geschoold door Early Bird. Iedere groep heeft twee keer per week Engels op het rooster staan. Tijdens deze lessen wordt Engels als voertaal gebruikt. Het team heeft een scholing Classroom English gevolgd en zal zich komend schooljaar verder scholen op het gebied van CLIL: Content Language Integrated Learning. Daarbij wordt de Engelse taal tijdens een ander vakgebied ingezet. Denk hierbij aan een muziekles of drama in het Engels maar ook aan een aardrijkskundeles over de watercyclus. 

Engels is een kernvak op de middelbare school en het is dan ook van groot belang om onze leerlingen met deze taal vertrouwd te maken. In de onderbouw worden de lessen vooral op een speelse en ontspannen manier gegeven. In de bovenbouw wordt de kennis verder ontwikkeld en komt ook het begrijpend lezen aan bod. Leerlingen beleven naast de reguliere lessen Engels ook veel plezier aan de CLIL-lessen die af en toe gegeven worden. 

Waarom Engels vanaf groep 1: