Maatschappelijk betrokken

De Willinkschool is maatschappelijk betrokken. Dit uit zich onder andere in acties die we doen voor goede doelen. Het meest trots zijn wij op onze samenwerking met onze buren GGZ Ingeest. Vanaf groep 4 is deze samenwerking structureel vormgegeven. Wij willen hiermee stimuleren dat kinderen delen, leren van elkaar (jong en oud) en hun blikveld verruimen. De kinderen van groep 7 maken samen met cliënten van GGZ Ingeest Dierbare-Dingen-Doosjes. Dit resulteert uiteindelijk in een echte expositie.