Weblinks voor ouders

Bestuur
De Willinkschool is onderdeel van Stichting Twijs.
www.twijs.nl

Leerplicht
Over de leerplichtwet kunt u lezen op:
www.leerplein-mzk.nl

Vensters PO
Op de website 'scholenopkaart' vindt u allerlei gegevens over de school.
http://www.scholenopdekaart.nl/12307/Willinkschool

Fotografie
De portretfoto's op deze site zijn gemaakt door fotografe Caren van Eijle.
www.carenvaneijlefotografie.nl

Wandschilderingen
De schilderijen op deze pagina zijn gemaakt door alle leerlingen van de Willinkschool o.l.v. Christie de Keyzer.
www.christies-schilderingen.nl

Overheid
Basisonderwijs | Rijksoverheid.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Samenwerkingsverband
De Willinkschool hoort bij samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland.
www.passendonderwijs-zk.nl

Centrum Jeugd en Gezin
Informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid in Bloemendaal.
www.cjgbloemendaal.nl

Opvoedpoli
Bij vragen over onderwijs en/of opvoeding werken wij samen met de Opvoedpoli, locatie Heemstede.
www.opvoedpoli.nl

Naschoolseopvang
We werken nauw samen met kinderopvangorganisatie Brood en spelen, die zowel de tussenschoolse als naschoolse opvang verzorgt op en in school: www.broodspelen.nl

Verder is er samenwerking met kinderopvang Robinson, locatie de Ballon in Bennebroek: www.robinson.nl en Les Petits, locaties Bennebroek en Vogelenzang: www.lespetits.nl .

Brugweb
Handige site met gegevens van alle middelbare scholen in de omgeving.
Welkom | Brugweb

Informatief
www.ouders.nl
www.pestweb.nl
www.thuisenschool.nl
www.makkelijklezenplein.nl
www.zwijsenouders.nl