Rots en Water

Tijdens een schooljaar worden door de eigen leerkracht in alle groepen 6 blokken Rots & Water aangeboden. Rots en Water is een psychofysieke training. Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water). 

De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn:

De onderwerpen die in een Rots en Watertraining uitvoerig aan bod komen zijn: 

Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots en Water is een bewezen effectieve antipest methodiek.

Alle leerkrachten hebben een Rots en Watertraining gehad en de meeste teamleden hebben de uitgebreide 3 daagse training gevolgd. Binnen de school is een leerkracht met specialisatie gedrag die zorgt voor de aansturing van het programma binnen de school.