Visie

Onze maatschappij verandert voortdurend. En met de maatschappij verandert ook ons onderwijs. Om onze kinderen op te leiden voor een goede plek in de maatschappij is meer nodig dan alleen kennisoverdracht en het aanleren van schoolse vaardigheden. Op de Willinkschool is veel aandacht voor samenwerken, kritisch denken, zelfstandigheid, plannen en organiseren, persoonlijke ontwikkeling, sociale vaardigheden en communicatie. 

Belangrijke pedagogische en didactische aspecten zijn:
• Kinderen voelen zich veilig en geaccepteerd.
• Kinderen hebben vertrouwen in zichzelf en de ander.
• Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.
• Kinderen leren samenwerken.
• Kinderen leren kritisch nadenken.
• Kinderen leren zelfstandig te werken door zelf opdrachten te kiezen en te plannen, individueel en groepsgewijs.
• Kinderen leren te leren.

Eigenaarschap leerlingen
De leerlingen zijn (mede)eigenaar van hun leerproces. Wij activeren dit eigenaarschap doordat kinderen weten aan welke doelen zij werken en hoe zij die doelen gaan realiseren. Kinderen worden gestimuleerd en hen wordt geleerd om te evalueren en te reflecteren op gestelde doelen.