Klankbordouders


Sinds schooljaar 2012-2013 werken we met een klankbordgroep. De klankbordgroep is de schakel tussen de ouders en de MZR en directie. Tweemaal per jaar komen de klankbordouders en de MZR bij elkaar om te bespreken wat er leeft onder de ouders. Daarnaast is er tweemaal per jaar een gesprek tussen klankbordgroep en directie. Gesproken wordt over een vooraf bepaald thema. De klankbordgroep wordt gevormd door één of twee ouders uit iedere groep.