Frintjus

Op de website zijn regelmatig nieuwe stukjes te vinden op de klassenblogs. Het is leuk om eens een kijkje te nemen en te zien wat er zoal gebeurt in de groepen. Wanneer u goed oplet zal het u opvallen dat in de stukjes soms spelfouten te vinden zijn. De stukjes worden, waar mogelijk, door de kinderen geschreven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen trots mogen zijn op hun product, zonder dat alles foutloos hoeft te zijn. Wel moet het leeftijdsadequaat zijn. Er wordt aan de kinderen gevraagd zelf hun stukjes na te kijken en fouten te verbeteren. De leerkracht stuurt hierin. Fouten die passend zijn bij het ontwikkelingsniveau, zullen dus niet altijd verbeterd worden, zodat kinderen niet gedemotiveerd raken.