Algemeen


We werken met enkele groepen en met combinatiegroepen. Een combinatiegroep stimuleert de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. Ze leren omgaan met verschillen en ze leren van, en zorgen voor elkaar. Het opgroeien van een kind in de combinatieklas, zoals we die op onze school kennen, bevordert de sociale ontwikkeling door de voortdurende interactie tussen jongere en oudere leerlingen, waarbij kinderen leren rekening met elkaar te houden en voor zichzelf op te komen.

Het werken in een combinatiegroep vraagt van de kinderen een flinke mate van zelfstandigheid. Wij beschouwen de ontwikkeling tot zelfstandigheid als een positief element en stimuleren die ontwikkeling. Zelfstandigheid loopt als rode draad door alle groepen heen.

Doordat we met combinatiegroepen werken, zal de groepssamenstelling soms veranderen. Wij streven er naar goed functionerende groepen samen te stellen. Dit zijn groepen waar een goed pedagogisch klimaat heerst en waarmee didactisch goed gewerkt kan worden.

Wanneer u op een groep klikt kunt u de belevenissen van de betreffende groep volgen.