Engelse les

Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op hun plek in de maatschappij. Engels speelt daarbij een steeds grotere rol. Wij geven daarom Engels vanaf groep 1. De Engelse lessen worden verzorgd door een vakleerkracht: Dominique Wijs. Dominique heeft de cursus 'Creative Methodology for the classroom & Language update for teachers of 4-12 year old pupils' te Canterbury gevolgd. Tijdens deze cursus is aandacht besteed aan de taalvaardigheid en activerende werkvormen voor het Vroegtijdig Vreemde Talen Onderwijs  (VVTO). De vakleerkracht is tevens in het bezit van het 'Cambridge English Certificate' op het hoogst haalbare niveau C2. Iedere groep heeft twee keer per week Engels op het rooster staan waarvan een keer door de vakleerkracht gegeven wordt. Tijdens de lessen wordt Engels als voertaal gebruikt. 

Engels is een kernvak op de middelbare school en het is dan ook van groot belang om onze leerlingen met deze taal vertrouwd te maken. In de onderbouw worden de lessen vooral op een speelse en ontspannen manier gegeven. In de bovenbouw wordt de kennis verder ontwikkeld en komt ook het begrijpend lezen aan bod. Leerlingen beleven naast de reguliere lessen Engels ook veel plezier aan de CLIL-lessen die af en toe gegeven worden. CLIL staat voor ‘Content Language Integrated Learning’ waarbij de Engelse taal tijdens een ander vakgebied wordt ingezet. Denk hierbij aan een muziekles of drama in het Engels maar ook aan een aardrijkskundeles over de watercyclus. 

Waarom Engels vanaf groep 1: